Artykuły

Nasi eksperci regularnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na łamach specjalistycznych czasopism. Zachęcamy do lektury.

Okładka wydania nr 2/2023 czasopisma Ochrona i Bezpieczeństwo.

"Usługi ochrony w obiektach infrastruktury krytycznej", Sergiusz Parszowski, "Ochrona i Bezpieczeństwo" nr 02/2023

W artykule scharakteryzowane zostały wymagania jakościowe dotyczące usług ochrony w obiektach infrastruktury krytycznej na przykładzie normy PN-EN 16082:2011.

nowe regulacje dotyczące infrastkruktury krytycznej

"Nowe regulacje dotyczące infrastruktury krytycznej", Sergiusz Parszowski, "Ochrona i Bezpieczeństwo" nr 06/2022

W artykule scharakteryzowane zostały nowe regulacje opracowane na poziomie Unii Europejskiego dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, w tym pod kątem cyberbezpieczeństwa (Dyrektywa CER i Dyrektywa NIS2).

"Identyfikujmy bariery i je eliminujmy", Sergiusz Parszowski, "A&S Polska" nr 03/20222

Komentarz na temat problemów i wyzwań jakie stoją na drodze wykorzystywania przez samorządy nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla bezpieczeństwa.

"Jak polskie miasta wykorzystują innowacyjne rozwiązania", Sergiusz Parszowski, "Ochrona i Bezpieczeństwo" nr 05/2022

W artykule zaprezentowane zostały rozwiązania technologicznie stosowane przez polskie miasta na rzecz bezpieczeństwa.