Artykuły

Nasi eksperci regularnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na łamach specjalistycznych czasopism. Zachęcamy do lektury.

Strona z tytułem artykułu: Bezpieczeństwo komunikacji miejskiej, z czasopisma Ochrona i Bezpieczeństwo, nr 3/2024

„Bezpieczeństwo komunikacji miejskiej”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 3/2024

W artykule podjęto temat bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej, szczególnie bezpieczeństwa fizycznego. Autor dokonuje oceny bezpieczeństwa, a także przybliża środki, które mają wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej.

Pierwsza strona artykułu.

„Przewodowo czy bezprzewodowo w systemach zabezpieczeń elektronicznych?”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 02/2024

W artykule podjęto temat, co  najczęściej decyduje o zastosowaniu danego systemu oraz jak radzić sobie w sytuacji, gdy zapisy w specyfikacji technicznej są nieprecyzyjne. 

„Ocena zagrożenia terrorystycznego obiektów użyteczności publicznej”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 2/2024

W artykule autor przedstawia, jak ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia terrorystycznego w obiektach użyteczności publicznej,
by skutecznie i efektywnie podejmować
działania w zakresie zapobiegania takim
zdarzeniom oraz jak reagować na wypadek ich wystąpienia.

Jak wybrać system kontroli dostępu – przegląd przydatnych funkcji

Jak wybrać system kontroli dostępu – przegląd przydatnych funkcji”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 4/2023

W artykule scharakteryzowane zostały funkcje o różnym charakterze i różnym znaczeniu zarówno te, które bezpośrednio realizują zadania bezpieczeństwa, jak i te usprawniające administrowanie systemem czy dostarczające dodatkowych korzyści zarządzającym obiektem.

„Nowoczesnne technologie w bezpieczeństwie miast”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 2/2024

W artykule autor dokonuje
całkowicie subiektywnego przeglądu technologicznego polskiego rynku rozwiązań.

Miniatura pierwszej strony artykułu

„Usługi ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie portów lotniczych”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 02/2023

W artykule scharakteryzowane zostały wymagania jakościowe dotyczące usług ochrony w obiektach infrastruktury krytycznej na przykładzie normy PN-EN 16082:2011.

Miniatura pierwszej strony artykułu.

„Łączność i radiotelefony w sytuacjach kryzysowych”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 02/2023

W artykule podjęto temat zastosowania radiotelefonów i zapewnienia odpowiedniej łączności w sytuacjach kryzysowych.

Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej – w świetle zagrożeń wojennych

„Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej – w świetle zagrożeń wojennych”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 1/2023

W artykule scharakteryzowane zostały zalecenia dotyczące ochrony obiektów infrastruktury krytycznej regulowane przez Dyrektywę CER.

Miniatura pierwszej strony artykułu

„Nowe regulacje dotyczące infrastruktury krytycznej”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 06/2022

W artykule scharakteryzowane zostały nowe regulacje, opracowane na poziomie Unii Europejskiej, dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, w tym pod kątem cyberbezpieczeństwa (Dyrektywa CER i Dyrektywa NIS2).

„Jak polskie miasta wykorzystują innowacyjne rozwiązania”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 5/2022

W artykule zaprezentowane zostały rozwiązania technologicznie stosowane przez polskie miasta na rzecz bezpieczeństwa.

„Identyfikujmy bariery i je eliminujmy”, Sergiusz Parszowski, „A&S Polska” nr 03/2022

Komentarz na temat problemów i wyzwań, jakie stoją na drodze wykorzystywania przez samorządy nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla bezpieczeństwa.

„Materiał dowodowy z systemu dozoru wizyjnego. Jakość obrazu – subiektywne wrażenia czy obiektywna ocena”, Cezary Mecwaldowski, Robert Poklek, „Ochrona i Bezpieczeństwo. Wydanie Specjalne” 2023

W artykule zaprezentowano procedury dotyczące oceny materiału dowodowego z systemu dozoru wizyjnego.

„Funkcjonariusz Służby Więziennej w oku kamery”, Cezary Mecwaldowski, Robert Poklek, „Ochrona i Bezpieczeństwo. Wydanie Specjalne” 2021

W artykule podjęto tematykę zastosowania i procedur monitoringu w więzieniu.

„Kamery nasobne – równoległa rzeczywistość”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 03/2021

W artykule zaprezentowane zostały skutki niewłaściwego zastosowania kamer nasobnych.

„Komu potrzebna jest integracja systemów alarmowych”, Cezary Mecwaldowski, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 02/2021

W artykule zaprezentowane zostały korzyści zastosowania systemów integrujących przez firmy i instytucje.

„Ochrona obiektów rozproszonych o różnym przeznaczeniu na przykładzie obiektów energetyki zawodowej”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo nr 6/2020”

W artykule zaprezentowana została usługa zdalnej ochrony na przykładzie systemu integrującego PSIM.

„Łączność radiowa a współdziałanie służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” 5/2020

W artykule zaprezentowane zostały problemy z łącznością pomiędzy służbami.

„Analiza zawartości wizji w smart city”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 5/2020

W artykule zaprezentowane zostały przykłady dostępnych rozwiązań w zakresie analizy sygnału wizyjnego.

„Przygotowanie stanowiska operatora systemu dozoru wizyjnego. Aspekty psychologiczne i techniczne”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona Mienia i Informacji” nr 6/2019

W artykule zaprezentowane zostały procedury zalecane przy wyborze i przygotowaniu operatorów dozoru wizyjnego.

„Samobójstwo w celi monitorowanej. Wykorzystanie dozoru wizyjnego do przeciwdziałania samobójstwom w izolacji więziennej”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona Mienia i Informacji” nr 5/2019

W artykule podjęto problematykę dozoru wizyjnego w systemie penitencjarnym.

„Drony i bezpieczeństwo lotnisk”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona Mienia i Informacji” nr 6/2018

W artykule zaprezentowane zostały procedury stosowane w sytuacji obecności dronów w pobliżu lotniska.