„Identyfikujmy bariery i je eliminujmy”, S. Parszowski, „A&S Polska” nr 03/20222

Komentarz na temat problemów i wyzwań jakie stoją na drodze wykorzystywania przez samorządy nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla bezpieczeństwa.