Współpraca

Do współpracy z naszym think tankiem zapraszamy podmioty ze wszystkich sektorów, tj. publicznego, pozarządowego i prywatnego. Jesteśmy otwarci na różne propozycje  zarówno te dotyczące współpracy długoterminowej, jak również ograniczające się do realizacji jednorazowych projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi propozycjami. Czekamy także na Państwa pomysły.

Partnerstwo instytucjonalne

Partnerstwo instytucjonalne to propozycja dla tych wszystkich podmiotów, które chciałyby współpracować z nami długoterminowo. Nie stawiamy generalnych ograniczeń co do przedmiotu partnerstwa, jego celów czy działań, jakie będą wspólnie podejmowane.

Jesteśmy jednak zainteresowani wyłącznie takim partnerstwem, które opiera się na równości partnerów wobec siebie i zaangażowaniu wszystkich stron oraz które będzie wiązać się ze współpracą rzeczywistą, a nie jedynie deklaratywną.

Partnerstwo projektowe

Bardzo chętnie podejmiemy rozmowy z podmiotami, które poszukują partnerów do wspólnej realizacji projektów. Chcecie przeprowadzić wspólnie badania, przygotować raport, przeprowadzić pilotaż, wydać publikację czy zorganizować wydarzenie?

Napiszcie do nas niezależnie od tego, czy poszukujecie współrealizatora gotowego już projektu, czy poszukujecie organizacji, z którą wspólnie będziecie pracować nad Waszym pomysłem.

Patronaty

Patronaty Obserwatorium Bezpieczeństwa to szczególne wyróżnienia dla Waszych projektów, np. raportów, publikacji, wydarzeń.

W ten sposób chcemy wesprzeć Wasze inicjatywy! Dzięki naszemu patronatowi podniesiecie rangę swojego projektu i otrzymacie wsparcie promocyjne w naszych kanałach informacyjnych.

Na patronat Obserwatorium Bezpieczeństwa mogą liczyć inicjatywy, które tematycznie pokrywają się z działalnością think tanku i które wpisują się w nasze kryteria przyznawania patronatów.

Zastrzegamy sobie prawo do objęcia patronatem wybranych projektów, zaś zakres udzielonego przez nas wsparcia będzie każdorazowo uzgodniony z wnioskującym.

Zapoznaj się z zasadami udzielania patronatów (PDF).