Partnerzy

Jesteśmy organizacją przykładającą bardzo dużą wagę do budowania szerokiej sieci partnerstwa instytucjonalnego. Jeżeli chciałbyś nawiązać z nami współpracę partnerską prosimy o przejście do zakładki Współpraca.

instin - kultura bezpieczeństwea

Instin.pl to firma świadcząca usługi szkoleniowe, doradcze i audytorskie dedykowane podmiotom gospodarczym oraz instytucjom publicznym. Główne specjalizacje firmy to bezpieczeństwo biznesu, ochrona osób i mienia, bezpieczeństwo imprez masowych, bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe oraz ciągłość działania

polski komitet normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

smartcity expert

Smart City Expert to blog poruszający tematykę wdrażania idei inteligentnych miast w Polsce. Koncentruje się na sprawach zintegrowanego zarządzania miastem, zrównoważonego rozwoju miast, wykorzystania danych w zarządzaniu miastami oraz zarządzania danymi miejskimi, a także promowaniu dobrych praktyk Smart City w Polsce, Europie i na świecie. Więcej: https://smartcity-expert.eu/

instytut mikromakro

Instytut Mikromakro to think tank stawiający nacisk na popularyzację strategicznego myślenia o państwie, społeczeństwie i gospodarce zarówno w skali mikro – na poziomie lokalnej grupy działania, samorządu, czy też firmy, jak i w skali makro – na poziomie ogólnokrajowym i globalnym.