Raporty

Miasta wyzwań 2033 – raport z warsztatów foresightowych

Raport z warsztatów foresightowych zawierający szczegółowe opisy wyzwań miast w perspektywie roku 2033.

Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone 27 października 2022 r. przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach programu „PFR dla Miast”.