Raporty

Miasta wyzwań 2033 – raport z warsztatów foresightowych

Raport z warsztatów foresightowych zawierający szczegółowe opisy wyzwań miast w perspektywie roku 2033.

Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone 27 października 2022 r. przez Polski Fundusz Rozwoju SA w ramach programu „PFR dla Miast”.

Strona tytułowa raportu

Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040

Raport końcowy projektu „Pomorskie na lekkim gazie”, przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa wykonany we współpracy z firmą badawczą 4CF The Futures Literacy Company.

Raport przedstawia scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej na Pomorzu.