Działania lokalne

Jakkolwiek jesteśmy think tankiem przede wszystkim ogólnopolskim, to jednocześnie działamy na poziomie lokalnym. Naszą siedzibą jest miasto Kielce i to jemu oraz regionowi poświęcona jest ta część naszej działalności.

Raport o stanie bezpieczeństwa

Raport o stanie bezpieczeństwa to coroczna diagnoza bezpieczeństwa miasta dokonywana na podstawie danych statystycznych oraz innych informacji źródłowych.

Dokument ma na celu zwrócenie uwagi decydentów i opinii publicznej na główne problemy bezpieczeństwa miasta oraz rekomendowanie działań, które powinny być priorytetem w polityce bezpieczeństwa miasta.

Raporty tematyczne

Raporty tematyczne to szczegółowe opracowania poświęcone wybranym sprawom bezpieczeństwa miasta. Koncentrują się na wytypowanych obszarach lub problemach i stanowią ich pogłębioną diagnozę.

Dokument szczegółowo opisuje wybrane zagadnienie, poddaje go ocenie lub zawiera prognozę, wskazuje ewentualne źródła problemu oraz rekomendacje dotyczące możliwych działań zaradczych.

Opinie i stanowiska

Jesteśmy aktywnymi uczestnikami debaty publicznej. Zabieramy głos we wszystkich ważnych sprawach dla miasta i regionu. Nasze stanowiska i opinie kierujemy do decydentów, jednocześnie przedstawiamy je przedstawicielom mediów i mieszkańcom.

Konsultacje społeczne

Bierzemy udział w konsultacjach społecznych o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Chcemy w ten sposób wpływać na proces podejmowania decyzji.

Komentarze medialne

Nasi eksperci komentują stale w mediach bieżące wydarzenia dotyczące bezpieczeństwa. Wszystkie nasze wypowiedzi zamieszczamy na naszej stronie w dziale „My w mediach”.