Zespół

Sergiusz Parszowski - notka biograficzna

Sergiusz Parszowski

Sergiusz Parszowski – Prezes, założyciel i pomysłodawca think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa. Doradca w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, prewencji terrorystycznej, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych zarządzania kryzysowego oraz ciągłości działania. Zajmuje się także problematyką wykorzystania danych i informacji oraz nowoczesnych technologii miejskich. Biegły w specjalizacjach: bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób, zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.

Reprezentuje Obserwatorium Bezpieczeństwa w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Członek sieci Emergency Services Staff Network działającej przy Europejskim Stowarzyszeniu Numeru Alarmowego 112 (EENA). Powoływany przez Najwyższą Izbę Kontroli do udziału w kontrolach jako zewnętrzny specjalista. Współautor opinii eksperckiej opracowanej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych.

Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych, m.in.: „Ochrona i Bezpieczeństwo”, „Security&Alarm Systems”, „A&S Polska”. Współautor książek „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Cezary Mecwaldowski

Wykładowca Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, Ośrodka Szkolenia Polskiej Izby Systemów Alarmowych, projektant systemów zabezpieczeń elektronicznych, prelegent konferencji branży security, autor wielu publikacji i biegły sądowy specjalizujący się w systemach dozoru wizyjnego, systemach łączności, a także stosowaniu urządzeń do kontroli. Autor badań stanowisk operatora systemu dozoru wizyjnego „monitorowego” w Służbie Więziennej.

Uczestnik międzynarodowych projektów z dwuletnią praktyką w Arabii Saudyjskiej w zakresie energetyki i automatyki przemysłowej. Absolwent dwóch kierunków — energetyki przemysłowej i informatyki stosowanej — na Politechnice Łódzkiej. Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzanie w administracji publicznej dla służb mundurowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ponadto uczestnik kilkudziesięciu kursów specjalistycznych w kraju i za granicą.

Współpracownicy

Z uwagi na pełnione funkcje czy zajmowane stanowiska nie wszystkie osoby związane z Obserwatorium Bezpieczeństwa mogą być osobami publicznie znanymi. Z niecierpliwością wyczekujemy jednak momentu, kiedy będziemy mogli przybliżyć ich życiorysy na naszej stronie.