„Jak polskie miasta wykorzystują innowacyjne rozwiązania”, S. Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 5/2022