„Komu potrzebna jest integracja systemów alarmowych”, Cezary Mecwaldowski, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 02/2021