„Łączność radiowa a współdziałanie służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” 5/2020