„Usługi ochrony w obiektach infrastruktury krytycznej”, S. Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 02/2023

W artykule scharakteryzowane zostały wymagania jakościowe dotyczące usług ochrony w obiektach infrastruktury krytycznej na przykładzie normy PN-EN 16082:2011.