„Ocena zagrożenia terrorystycznego obiektów użyteczności publicznej”, Sergiusz Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 2/2024