„Przygotowanie stanowiska operatora systemu dozoru wizyjnego. Aspekty psychologiczne i techniczne”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona Mienia i Informacji” nr 6/2019