„Łączność i radiotelefony w sytuacjach kryzysowych”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 02/2023