„Ochrona obiektów rozproszonych o różnym przeznaczeniu na przykładzie obiektów energetyki zawodowej” „Ochrona i Bezpieczeństwo nr 6/2020”