„Ochrona obiektów rozproszonych o różnym przeznaczeniu na przykładzie obiektów energetyki zawodowej” „Ochrona i Bezpieczeństwo nr 6/2020”

W artykule zaprezentowana została usługa zdalnej ochrony na przykładzie systemu integrującego PSIM.