„Nowe regulacje dotyczące infrastruktury krytycznej”, S. Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 06/2022

W artykule scharakteryzowane zostały nowe regulacje, opracowane na poziomie Unii Europejskiej, dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej, w tym pod kątem cyberbezpieczeństwa (Dyrektywa CER i Dyrektywa NIS2).