„Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej – w świetle zagrożeń wojennych”, S. Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 1/2023