„Samobójstwo w celi monitorowanej. Wykorzystanie dozoru wizyjnego do przeciwdziałania samobójstwom w izolacji więziennej”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona Mienia i Informacji” nr 5/2019