„Analiza zawartości wizji w smart city”, Cezary Mecwaldowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 5/2020