„Funkcjonariusz Służby Więziennej w oku kamery”, Cezary Mecwaldowski, Robert Poklek, „Ochrona i Bezpieczeństwo. Wydanie Specjalne” 2021

W artykule podjęto tematykę zastosowania i procedur monitoringu w więzieniu.