„Jak wybrać system kontroli dostępu – przegląd przydatnych funkcji”, S. Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 4/2023

W artykule scharakteryzowane zostały funkcje o różnym charakterze i różnym znaczeniu zarówno te, które bezpośrednio realizują zadania bezpieczeństwa, jak i te usprawniające administrowanie systemem czy dostarczające dodatkowych korzyści zarządzającym obiektem.