„Materiał dowodowy z systemu dozoru wizyjnego. Jakość obrazu – subiektywne wrażenia czy obiektywna ocena”, Cezary Mecwaldowski, Robert Poklek, „Ochrona i Bezpieczeństwo. Wydanie Specjalne” 2023