Aktualności: Działamy

23 sierpnia, 2023
Wykaz prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii na potrzeby konsultacji publicznych prowadzonych w ramach procesu stanowienia prawa.
22 sierpnia, 2023
Uchylona w całości decyzja Prezydenta Miasta Kielce dotyczyła odmowy udzielenia nam części informacji publicznych ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kielce.
25 lipca, 2023
Obserwatorium Bezpieczeństwa weźmie udział w drugiej edycji konferencji analitycznej pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2023” (CINTiA 2023).
26 czerwca, 2023
Obserwatorium Bezpieczeństwa zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie szkoleniowym dotyczącym procesu stanowienia prawa i realizowanym przez Rządowe Centrum Legislacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2012–2020 (PO WER).
24 czerwca, 2023
"PILNE: Wyciek danych w Urzędzie! Jak do tego doszło? Jakie są skutki tego zdarzenia?" - to tytuł warsztatów jakie Sergiusz Parszowski przeprowadził podczas Forum Danych Miejskich 2023.
28 kwietnia, 2023
Sergiusz Parszowski, Prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa, wygłosił prelekcję podczas konferencji "Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa", która w dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyła się w Akademii Sztuki Wojennej.