Aktualności: Ogłoszenie

22 sierpnia, 2023
Uchylona w całości decyzja Prezydenta Miasta Kielce dotyczyła odmowy udzielenia nam części informacji publicznych ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Kielce.