Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2024 (RELACJA)

Udostępnij:
Baner. U góry wyśrodkowany napis z grafiką. Po lewej stronie niebieski napis Kongres Odporności w dwóch wersach. Po prawej stronie napisu niebieski kształt Polski z białą liczbą 2024 w środku. Pod spodem napis białymi literami Drugi Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pod tym napis czarnymi literami InfoSecurity. Obok napisu z prawej strony niebieski kwadrat z białą liczbą 24w środku.
13 marca 2024 r. w Warszawie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Kongresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2024.

Była to już II edycja Kongresu Odporność 2024 zorganizowanego przez firmę DEFENCE24 Sp. z o.o.

W wydarzeniu uczestniczyli specjaliści, przedstawiciele samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska.

Wiodącymi tematami tej edycji konferencji była: ochrona ludności, obrona cywilna, infrastruktura krytyczna, odporność, bezpieczna łączność, budowle ochronne, bezpieczeństwo lokalne.

Wnioski z Kongresu Odporność 2024

Prezentujemy poniżej wybrane przez nas tezy, wnioski i zapowiedzi przedstawione przez uczestników kongresu:

Ochrona ludności i obrona cywilna:

‒ jest wstydem, że przyjęto ustawę o obronie Ojczyzny, która zlikwidowała obronę cywilną;
‒ nie może być obrony ojczyzny bez ochrony ludności;
‒ według przygotowywanej nowej ustawy o ochronie ludności to MSWiA ma być odpowiedzialne za ochronę ludności;
‒ 0,1% PKB będzie przeznaczona każdego roku na zasoby ochrony ludności, to jest mniej więcej tyle, ile ma kosztować odbudowa Pałacu Saskiego;
‒ będą tworzone rezerwy ochrony ludności, których członkowie będą reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;
‒ plany ewakuacji ludności mają być nie tylko planami ucieczki, ale także planami przyjęcia ludności;
‒ osoby, które nie są w systemie militarnym, muszą być w systemie pozamilitarnym (wykorzystanie byłych mundurowych do ochrony ludności);
‒ Wojska Obrony Terytorialnej nigdy nie będą obroną cywilną.

Zarządzanie kryzysowe i ogólne:

‒ potrzebujemy edukacji, zwiększenia nakładów finansowych, przełamania silosowości w zarządzaniu, także na poziomie samorządowym;
‒ nie będzie likwidacji dotychczasowych struktur zarządzania kryzysowego, struktury te zostaną zmodernizowane i wykorzystane;
‒ plany zarządzania kryzysowego należy utrzymać i to tam umieścić tematykę ochrony ludności, a następnie należy przetestować te plany;
‒ nie można zarządzać żadnym kryzysem bez posiadania i przepływu informacji;
‒ wyzwaniem jest wyważenie równowagi pomiędzy komunikacją, że służby są przygotowane, a tym, że ludzie muszą się sami przygotować;
‒ system ostrzegania i alarmowania to priorytet MSWiA, będzie prowadzona jego modernizacja.

Schrony:

‒ przygotowanie dotychczasowych schronów powinno obejmować co najmniej: wymianę uszczelek, zabezpieczenie przepustów, odgruzowanie wyjść, odgrzybienie, odmalowanie, wymianę urządzeń filtrowentylacyjnych;
‒ powinny być zwolnienia podatkowe dla firm, które utrzymują schrony w swoich nieruchomościach;
‒ należy przygotować dla mieszkańców materiały instruujące, w jaki sposób można łatwo przygotować schronienie;
‒ konieczna jest zmiana przepisów budowlanych i wymuszenie budowy miejsc schronów i ukryć w ramach nowych inwestycji;
‒ ludzie w Mariupolu ginęli w gruzowiskach z powodu braku powietrza.

Edukowanie:

‒ szkolenia dla mediów lokalnych: jak relacjonować w interesie państwa, jak utrzymać jeden kierunek działania mediów, jak budować odporność lokalnych mediów;
‒ konieczność szkolenia kadr, edukacji społeczeństwa, przeprowadzania ćwiczeń, testowania planów i procedur;
‒ jest zbyt duża dysproporcja między nakładami ponoszonymi na inwestycje, a działaniami szkoleniowymi i organizacyjnymi.

Pozostałe:

‒ najważniejsze to odrzucić myśli, że wojny na pewno nie będzie;
‒ Rosjanie w swoich działaniach informacyjnych wykorzystują luki i słabości polskich przepisów prawa, potrzebujemy dobrych przepisów prawa;
‒ przygotowanie polskiej ambasady w Kijowie rozpoczęło się pod koniec października 2021 r. (porządkowanie dokumentów, aktualizowanie planu ewakuacji, gromadzenie paliwa, wody, jedzenia, sprawdzenie agregatów);
‒ Ukraina miała to, czego nie mamy, tj. miała doświadczenie wojny od 2014 oku i była mentalnie przygotowana;
‒ kluczowa jest rola przywództwa, postawa Prezydenta Zełeńskiego oraz większości Merów ocaliła kraj;
‒ w obwodzie Kijowskim wielu samorządowców uciekło, co było szczególnie problemem, gdy odepchnięto Rosjan i trzeba było przywracać usługi publiczne;
‒ zapomnijmy o tym, że Rosjanie będą przestrzegać w jakikolwiek sposób Konwencji Genewskich;
‒ Rosjanie atakowali nie elektrownie, a stacje elektroenergetyczne.

Więcej informacji o programie wydarzenia i prelegentach można znaleźć na stronie kongresodpornosci.pl.

Relacja Kongres Odporność 2023

O zeszłorocznej relacji z Kongresu Odporność 2023 możecie Państwo poczytać na stronie Obserwatorium Bezpieczeństwa: I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2023 (RELACJA).

*Zdjęcia: 2, 3 i 4 pochodzą ze strony wydarzenia: Kongres Odporność (kongresodpornosc.pl)

Wsparcie

Jeśli podobają się Państwu nasze treści, możecie nas wesprzeć, stawiając nam wirtualną kawę.

 

Zielony baner z zaokrąglonymi rogami. Po lewej prosty rysunek filiżanki, obok po prawej biały napis Postaw kawę. Naciśnięcie banera prowadzi do strony, na której można postawić wirtualną kawę.

Najnowsze newsy

10 lipca, 2024
Od 27 do 29 września w Przasnyszu odbędzie się projekt naukowo-badawczy Droniada OBlot. W charakterze mentora weźmie w nim udział ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszowski.
8 lipca, 2024
 „Nowoczesne technologie w ochronie ludności – przegląd rozwiązań”  to temat wystąpienia naszego eksperta Sergiusza Parszowskiego na Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej.
Ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszowski po raz kolejny był gościem TVP3 Kielce. Tym razem rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa podróży zagranicznych.