I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2023 (RELACJA)

Udostępnij:
Grafika promująca I kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ODPORNOŚĆ 2023
29 marca 2023 r. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbył się I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ODPORNOŚĆ 2023 zorganizowany przez DEFENCE24 Sp. z o.o.

Była to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym kompleksowego działania zarówno struktur państwa, jak i obywateli. Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń przez specjalistów, przedstawicieli samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska. Obserwatorium Bezpieczeństwa także uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Wiodącymi tematami spotkania były: ochrona ludności, obrona cywilna, infrastruktura krytyczna, odporność, bezpieczna łączność, nowoczesne schrony. Prezentujemy wybrane przez nas tezy przedstawione przez uczestników kongresu:

 • zdarzenia takie jak epidemia COVID19, działania hybrydowe na granicy polsko-białoruskiej czy wojna w Ukrainie udowodniły, że „bezpiecznie to już było”;
 • jako społeczeństwo w ogóle nie jesteśmy przygotowani na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych, nawet tych średniej wielkości;
 • stworzenie systemu ochrony ludności jest zadaniem tak pilnym, że niewiele innych się jemu równa;
 • na poziomie lokalnym potrzebujemy regularnych szkoleń i ćwiczeń, które powinny być elementem budowania odporności lokalnej;
 • zakres kompetencji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powinien zostać rozszerzony, rola wzmocniona, a organizacyjnie – rozbudowane;
 • poziom decyzyjności w wielu sprawach bezpieczeństwa powinien być przekazany na niższe szczeble administracji publicznej;
 • konieczne jest budowanie silnych i trwałych mechanizmów współpracy cywilno-wojskowej;
 • edukacja w zakresie postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, wzorem krajów skandynawskich, powinna obejmować już dzieci w wieku przedszkolnym;
 • przeprowadzona przez Państwową Straż Pożarną inwentaryzacja miejsc schronienia krótkotrwałego uwidoczniła bardzo nierównomierne rozmieszczenie takich miejsc w skali kraju;
 • potrzebujemy standardów budownictwa ochronnego zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego;
 • potrzebujemy regulacji i narzędzi do wymiany informacji pomiędzy instytucjami na poziomie operacyjnym celem zapewnienia im pełnej świadomości sytuacyjnej;
 • należy wzmocnić ochronę obiektów infrastruktury krytycznej w kontekście takich zagrożeń, jak sabotaż i dywersja;
 • nowe regulacje europejskie dotyczące infrastruktury krytycznej, Dyrektywa CER i Dyrektywa NIS2, nadają właściwy kierunek ochronie infrastruktury krytycznej;
 • potrzebne są minimalne standardy ochrony infrastruktury krytycznej dotyczące bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego;
 • wzorem innych krajów w instytucjach publicznych powinni zostać wyznaczeni doradcy ds. bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw prywatnych.

Więcej informacji o programie wydarzenia i prelegentach można znaleźć na stronie kongresodpornosci.pl

W trackie kongresu zaprezentowano także wyniki badania, w którym Polacy pytani byli o ogólnie pojęte bezpieczeństwo, m.in. o to, czy wiedzą gdzie w pobliżu ich miejsca zamieszkania znajduje się schron, czy powinni mieć wyznaczone obowiązkowe zadania, które pełniliby w przypadku np. klęski żywiołowej lub czy w szkołach niezbędne są zajęcia z pierwszej pomocy.

Badanie przeprowadziła Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie InfoSecurity24.pl, a z jego pełnymi wynikami można zapoznać się tutaj.

Najnowsze newsy

19 kwietnia, 2024
Zapraszamy na konferencję organizowaną przez nas podczas Międzynarodowych Targów Polsecure, które odbędą się od 23 do 25 kwietnia w Kielcach.
9 kwietnia, 2024
Zachęcamy Państwa do udziału w III Międzynarodowych Targach POLSECURE.
13 marca 2024 r. w Warszawie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Kongresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2024.