Współpraca z Krakowem na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Udostępnij:
Widok na Sukiennice w Krakowie z lotu ptaka.
Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy z Krakowem.

Podpisanie umowy

26 stycznia 2024 r. Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa, oraz Antoni Fryczka, sekretarz miasta Krakowa działający na podstawie pełnomocnictwa prezydenta miasta Krakowa, i Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego działający na podstawie pełnomocnictwa prezydenta miasta Krakowa, podpisali list intencyjny dotyczący deklaracji współpracy.

Współpraca – główne założenia

Współpraca będzie się opierać na partnerskiej wymianie doświadczeń, promowaniu wiedzy, standardów i dobrych praktyk dotyczących działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program ,,Bezpieczny Kraków”

Ponadto współpraca między podmiotami będzie się opierać na programie poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022–2024, który pn. ,,Bezpieczny Kraków” został przyjęty uchwałą nr LXXVI/2139/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 stycznia 2022 r.

Program ,,Bezpieczny Kraków” dotyczy najbardziej newralgicznych obszarów podzielonych na cztery dziedziny:

  • Ratuj – dotyczy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia;
  • Dialog – dotyczy promowania poprawnej komunikacji międzyludzkiej;
  • Bezpieczny ruch drogowy – dotyczy podnoszenia kompetencji uczestników ruchu drogowego;
  • Cyberbezpieczeństwo – dotyczy zwiększenia społecznej świadomości w zakresie zagrożeń w sieci.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krakowa.

  • Autorem zdjęcia jest Dariusz Staniszewski (źródło: pixabay.com).

Najnowsze newsy

17 maja, 2024
Z przyjemnością informujemy, że Obserwatorium Bezpieczeństwa objęło patronat nad I Warsztatami Techniki Schronowej Schrontech'24.
15 maja, 2024
Zapraszamy na konferencję Droniada Tech by Politechnika Śląska o transporcie autonomicznym.
13 maja, 2024
Serdecznie zapraszamy na kolejne wystąpienie Sergiusza Parszowskiego w charakterze prelegenta na Droniadzie Future Forum.