Miasta wyzwań 2033 – raport z warsztatów foresightowych

Udostępnij:
27 października 2022 r. ekspert Obserwatorium Bezieczeństwa uczestniczył w warsztatach foresightowych dotyczących przyszłych wyzwań dla miast przyszłość.

Foresight jest usystematyzowanym sposobem analizowania i badania przyszłości w średniej i długiej perspektywie czasowej. Wykorzystuje się go jako narzędzie kształtowania polityk na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

„Przyszłość polskich miast jest tematem złożonym i wymagającym kompleksowego podejścia. Wśród ogromu problemów dotyczących różnych sfer życia miejskiego trudno jest wskazać te, które moglibyśmy uznać za najważniejsze do zaadresowania. Dlatego też na spotkanie, którego celem było wyznaczenie palących wyzwań najbliższej dekady, zaprosiliśmy ekspertki i ekspertów różnych dziedzin, aby wspólnymi siłami podołać temu zadaniu.” – PFR dla Miast
Źródło: https://pfrdlamiast.pl/

„Menadżerowie miast powinni pamiętać o występujących we współczesnym świecie współzależnościach czyniącymi nasze społeczności wyjątkowo wrażliwymi na zdarzenia występujące nawet tysiące kilometrów od nas. W konsekwencji należy przygotowywać się na przyszłe sytuacje kryzysowe o różnym charakterze, a takim pojęciom jak „ciągłość działania” czy „odporność miejska” nadać wymiar praktyczny.” – Sergiusz Parszowski, Prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa.

Efektem pracy warsztatowej jest dokument „Miasta wyzwań 2033 – raport z warsztatów foresightowych” zawierający szczegółowe opisy wyzwań miast w perspektywie roku 2033. Dokument można pobrać tutaj.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. w ramach programu „PFR dla Miast”.

Najnowsze newsy

15 listopada, 2023
Obserwatorium Bezpieczeństwa partnerem II edycji konferencji i wystawy IDE-Świat Pomiarów, Kielce 23-24.11.2023 r.
2 października, 2023
SHIELD4CROWD to europejski projekt dotyczący europejskich zamówień przedkomercyjnych i innowacji technicznych w celu ochrony przestrzeni publicznych.
1 października, 2023
Konferencja pn. "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych" odbyła się w dniu 27 września 2023 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.