Sergiusz Parszowski prelegentem konferencji pn. „Bezpieczne zbiory – Bezpieczne dziedzictwo”.

Udostępnij:
Plakat promujący konferencję pn. "Bezpieczne zbiory - bezpieczne dziedzictwo".
Konferencja pn. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych” odbyła się w dniu 27 września 2023 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Konferencja była częścią Międzynarodowego Forum pn. „Bezpieczne zbiory—bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Uczestnikami wydarzenia byli między innymi przedstawiciele służb i podmiotów ratowniczych, duchowieństwo, pracownicy obiektów muzealnych oraz władający obiektami zabytkowymi.

„Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z organizacji wydarzeń w obiektach zabytkowych i muzealnych” to tytuł prelekcji wygłoszonej przez Sergiusza Parszowskiego – Prezesa Obserwatorium Bezpieczeństwa. W ramach pozostałych wystąpień poruszane były między innymi następujące zagadnienia:

  • specyfika rozwoju pożarów w obiektach dziedzictwa
  • charakterystyka działań ratowniczych w tzw. zwalczaniu pożarów ukrytych
  • pogotowie konserwatorskie we współdziałaniu z Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym
  • specyfika działań w obiektach zabytkowych zagrożonych CBRN
  • specyfika realizacji działań ratowniczych w zabytkowych kompleksach staromiejskich na przykładzie centrum Krakowa
  • uwarunkowania technicznoorganizacyjne ewakuacji osób niepełnosprawnych w obiektach dziedzictwa kulturowego
  • aktualne problemy zapewnienie obrony cywilnej w obszarze konfliktu zbrojnego
  • doświadczenia z termowizyjnego diagnozowania wybranych obiektów sakralnych
  • możliwości stosowania auksetyków w zabezpieczeniu elementów obiektów i zbiorów dziedzictwa kulturowego w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń (militarnych i niemilitarnych)
  • trendy rozwojowe w konstrukcjach systemów zabezpieczeń na przykładzie mgły wodnej

Zabierającym głos w dyskusji i podsumowującym wnioski prelegentów był Dyrektor Biura Ochrony Ludności KG PSP, Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Dóbr Kultury Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Lenartowicz.

Więcej informacji o Forum i Konferencji oraz fotorelację z tych wydarzeń można znaleźć na stronie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Najnowsze newsy

17 maja, 2024
Z przyjemnością informujemy, że Obserwatorium Bezpieczeństwa objęło patronat nad I Warsztatami Techniki Schronowej Schrontech'24.
15 maja, 2024
Zapraszamy na konferencję Droniada Tech by Politechnika Śląska o transporcie autonomicznym.
13 maja, 2024
Serdecznie zapraszamy na kolejne wystąpienie Sergiusza Parszowskiego w charakterze prelegenta na Droniadzie Future Forum.