W artykule scharakteryzowane zostały wymagania jakościowe dotyczące usług ochrony w obiektach infrastruktury krytycznej na przykładzie normy PN-EN 16082:2011.