„Usługi ochrony infrastruktury krytycznej na przykładzie portów lotniczych”, S. Parszowski, „Ochrona i Bezpieczeństwo” nr 2/2023

W artykule scharakteryzowane zostały wymagania jakościowe dotyczące usług ochrony w obiektach infrastruktury krytycznej na przykładzie normy PN-EN 16082:2011.