Obserwatorium Bezpieczeństwa członkiem Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Udostępnij:
Obserwatorium Bezpieczeństwa członkiem Technicznych działających przy PKN.

22 grudnia 2022 r. Obserwatorium Bezpieczeństwa zostało powołane na członka Komitetów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Nasza organizacja będzie uczestniczyć w pracach normalizacyjnych w aż czterech komitetach technicznych, tj.:

  • KT nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
  • KT nr 273 ds. Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
  • KT nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
  • KT nr 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia

Komitety techniczne to organy, które uczestniczą w pracach normalizacyjnych, czyli w opracowywaniu i aktualizacji norm!

Jako członkowie wymienionych komitetów będziemy między innymi opiniować i głosować nad projektami Polskich Norm, Norm Europejskich i Norm Międzynarodowych oraz innych dokumentów normalizacyjnych oraz uczestniczyć w pracach komitetów technicznych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych.

Członkostwo w komitetach technicznych oznacza możliwość wpływania na treść tworzonych norm na poziomach międzynarodowym, europejskim i krajowym.

Więcej informacji o normalizacji można znaleźć tutaj.

Najnowsze newsy

15 listopada, 2023
Obserwatorium Bezpieczeństwa partnerem II edycji konferencji i wystawy IDE-Świat Pomiarów, Kielce 23-24.11.2023 r.
2 października, 2023
SHIELD4CROWD to europejski projekt dotyczący europejskich zamówień przedkomercyjnych i innowacji technicznych w celu ochrony przestrzeni publicznych.
1 października, 2023
Konferencja pn. "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych oraz zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych" odbyła się w dniu 27 września 2023 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.