Smart City – Identyfikujmy bariery i je eliminujmy

Sergiusz Parszowski

Udostępnij:
Smart City – Identyfikujmy bariery i je eliminujmy
Wypowiedź dla czasopisma i portalu aspolska.pl dotycząca barier i problemów występujących podczas wdrażania idei Smart City w polskich miastach.

Sergiusz Parszowski udzielił wypowiedzi czasopismo A&S Polska w serii „Głos branży” na temat barier stojących na przeszkodzie w urzeczywistnianiu idei „Smart City” w polskich miastach. Link do publikacji – https://aspolska.pl/glos-branzy-smart-city/

Inne komentarze

29 kwietnia, 2024
Nasz ekspert Sergiusz Parszowski na współorganizowanej przez nas konferencji Polsecure.
Komentarz naszego eksperta dotyczył nowych przepisów prawa, których celem jest ograniczenie takich zjawisk jak smishing, spoofing czy generowanie sztucznego ruchu.
"Frywolna husaria i dual - use resiliance", czyli rozmowa o ryzyku, bezpieczeństwie, budowaniu odporności, frywolnej husarii i dual-use.