Smart City – Identyfikujmy bariery i je eliminujmy

Sergiusz Parszowski

Udostępnij:
Smart City – Identyfikujmy bariery i je eliminujmy
Wypowiedź dla czasopisma i portalu aspolska.pl dotycząca barier i problemów występujących podczas wdrażania idei Smart City w polskich miastach.

Sergiusz Parszowski udzielił wypowiedzi czasopismo A&S Polska w serii „Głos branży” na temat barier stojących na przeszkodzie w urzeczywistnianiu idei „Smart City” w polskich miastach. Link do publikacji – https://aspolska.pl/glos-branzy-smart-city/

Inne komentarze

Komentarz naszego eksperta dotyczył nowych przepisów prawa, których celem jest ograniczenie takich zjawisk jak smishing, spoofing czy generowanie sztucznego ruchu.
"Frywolna husaria i dual - use resiliance", czyli rozmowa o ryzyku, bezpieczeństwie, budowaniu odporności, frywolnej husarii i dual-use.
Komentarz naszego współpracownika dotyczył zamachu bombowego na Darię Duginę i wyników śledztwa Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.