W dniach 14–16 mają 2024 r. w Warszawie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach projektu SHIELD4CROWD poświęconych bezpieczeństwu przestrzeni publicznej oraz zarządzaniu tłumem. W warsztatach uczestniczyli również inni członkowie i partnerzy projektu SHIELD4CROWD, pochodzący z wielu krajów europejskich.

Obserwatorium Bezpieczeństwa bierze udział w projekcie dzięki współpracy z Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organizatorzy

Warsztaty organizują: Instytut Budownictwa Ochronnego, Wojskowa Akademia Techniczna oraz International Association of Protective Structures.

Warsztaty odbędą się na I Forum Techniki Schronowej Schrontech ‘24 w ramach –> II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”.

Uczestnicy warsztatów

Organizatorzy kierują warsztaty głównie do: projektantów, wykonawców, inwestorów, a także do użytkowników budowli ochronnych.

Program warsztatów

Program warsztatów obejmuje:

 • wykłady czołowych polskich specjalistów z zakresu budownictwa ochronnego,
 • ekspozycje zaproszonych firm,
 • czas na dyskusję i rozmowy.

Ze szczegółowym programem wydarzenia można zapoznać się –> z programu wydarzenia.

Termin

Termin: 6 czerwca 2024 r.

Miejsce

Miejsce: Klub Wojskowy Akademii Technicznej w Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a.

Rejestracja

Rejestracja przez –> formularz.

Osoby zarejestrowane uczestniczą w warsztatach bezpłatnie.

Uczestnictwo jest możliwe również w ramach ramach III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Kryzysowe – Ochrona Ludności – Ratownictwo”.

W ramach trwającego pierwszego w Polsce foresightu online dla sektora BSP: Monitoring – Inspekcja – Ochrona organizowanego przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa odbędzie się w dniach 3–4 czerwca 2024 r. konferencja –> Droniada Tech by Politechnika Śląska.

Droniada Tech by Politechnika Śląska

Konferencja poprzedzona została czterema debatami. Pierwsza odbyła się w lutym i dotyczyła  autonomicznego transportu szynowego. Druga związana była z transportem drogowym i również miała miejsce w lutym. W kwietniu odbyła się trzecia debata i odnosiła się do  transportu morskiego i dronów morskich. W maju odbędzie się ostatnia, czwarta debata, na której prelegenci (w tym ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszowski) przedstawiać będą kierunki rozwoju transportu dronowego.  Wspomnieliśmy już o tej debacie we wpisie –> tutaj.

Tematyka Droniada Tech by Politechnika Śląska

Tematyka konferencji będzie obejmowała wyzwania społeczne, ekonomiczne oraz techniczne zrobotyzowanej mobilności drogowej, kolejowej, morskiej i powietrznej.

 Wśród tematów będą między innymi:

 • za i przeciw robotyzacji transportu,
 • jaki wpływ na transport będzie mieć sztuczna inteligencja,
 • poziom gotowości technologicznej transportu autonomicznego.

Szczegółowy program Droniada Tech

Szczegóły konferencji zawiera –> program dostępny na stronie wydarzenia.

Termin

3–4 czerwca 2024 r.

Miejsce

Stadion Śląski w Chorzowie –> Centrum Konferencyjno-Biznesowe, sala nr 7

Rejestracja

Na konferencję można rejestrować się przez –> formularz na stronie wydarzenia lub za pomocą przycisku poniżej.

Ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszowki 24 maja 2024 r. o godzinie 13.00 po raz kolejny będzie prelegentem na pierwszym w Polsce foresighcie online dla sektora BSP: Monitoring – Inspekcja – Ochrona organizowanym przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

O pierwszym wystąpieniu pisaliśmy tutaj.

Tematyka konferencji

24 maja odbędzie się ostatnia już debata zorganizowana w ramach Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przed konferencją Droniada Tech by Politechnika Śląska. Będzie ona dotyczyć kierunków rozwoju transportu dronowego, w tym realnych wdrożeń i planowanych operacji z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych, oraz wyzwań technologicznych, ekonomicznych i społecznych.

Odbiorcy konferencji

Konferencja skierowana jest do sektora BSP.

Program konferencji

Konferencja będzie się składać z trzech modułów:

 • Moduł I będzie dotyczył tego, co widać  z 10 000 m, oraz etapów rozwoju zaawansowanej mobilności powietrznej, mianowicie taksówek dronowych w miastach.
 • Moduł II będzie dotyczył tego, co widać z 500 m. Będzie też podsumowaniem foresightów dla 4 sektorów rynku BSP, czyli: Transportu i Logistyki; Monitoringu, Inspekcji, Ochrony; Rolnictwa precyzyjnego; Służb ratunkowych i mundurowych Search&Rescue.
 • Moduł III będzie dotyczył tego, co widać ze 120 m, oraz procedur, regulacji i dostępu do przestrzeni powietrznej. 

Szczegóły konferencji zawiera –> program dostępny na stronie wydarzenia.

Termin

24 maja 2024, g. 13.00

Rejestracja

Zainteresowani mogą zarejestrować się na konferencję przez formularz dostępny na –> stronie wydarzenia lub za pomocą przycisku poniżej.

Na tej stronie można również poznać nazwiska prelegentów biorących udział w konferencji.

Podpisanie umowy

26 stycznia 2024 r. Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa, oraz Antoni Fryczka, sekretarz miasta Krakowa działający na podstawie pełnomocnictwa prezydenta miasta Krakowa, i Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego działający na podstawie pełnomocnictwa prezydenta miasta Krakowa, podpisali list intencyjny dotyczący deklaracji współpracy.

Współpraca – główne założenia

Współpraca będzie się opierać na partnerskiej wymianie doświadczeń, promowaniu wiedzy, standardów i dobrych praktyk dotyczących działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program ,,Bezpieczny Kraków”

Ponadto współpraca między podmiotami będzie się opierać na programie poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2022–2024, który pn. ,,Bezpieczny Kraków” został przyjęty uchwałą nr LXXVI/2139/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 stycznia 2022 r.

Program ,,Bezpieczny Kraków” dotyczy najbardziej newralgicznych obszarów podzielonych na cztery dziedziny:

 • Ratuj – dotyczy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia;
 • Dialog – dotyczy promowania poprawnej komunikacji międzyludzkiej;
 • Bezpieczny ruch drogowy – dotyczy podnoszenia kompetencji uczestników ruchu drogowego;
 • Cyberbezpieczeństwo – dotyczy zwiększenia społecznej świadomości w zakresie zagrożeń w sieci.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Krakowa.

 • Autorem zdjęcia jest Dariusz Staniszewski (źródło: pixabay.com).

Uczestnicy

Targi Polsecure są okazją do spotkania się i wymiany doświadczeń służb, firm oraz instytucji związanych z bezpieczeństwem.

Tematyka Targów

Targi Polsecure dotyczą bezpieczeństwa przestrzeni oraz obiektów użyteczności publicznej.

Jako podmiot, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa w szerokim spektrum, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję organizowaną przez nas wspólnie z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której misją jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Polsce i Europie. W związku ze swoją misją PPBW realizuje krajowe i międzynarodowe projekty wspierające pracę służb mundurowych. Prowadzi także działalność szkoleniową i audytową oraz organizuje specjalistyczne warsztaty, webinaria, konferencje. Prowadzi również działania edukacyjno-upowszechniające.

Projekt SHIELD4CROWD

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu SHIELD4CROWD. Projekt ten dotyczy rozwiązań technologicznych, których celem jest wzmocnienie ochrony przestrzeni publicznych w miastach Unii Europejskiej przed zagrożeniami bezpieczeństwa związanymi z zarządzaniem tłumem.

Temat konferencji

Tematem konferencji jest:

„Innowacyjne podejście do ochrony przestrzeni publicznych oraz zarządzania tłumem rozwijane w ramach zamówienia przedkomerycjnego w projekcie SHIELD4CROWD”.

Program konferencji

W ramach konferencji przygotowaliśmy dla Państwa dwa wystąpienia:

 • „Wyzwania i trendy dotyczące bezpieczeństwa przestrzeni oraz obiektów użyteczności publicznej” ‒ wygłosi prelegent Sergiusz Parszowski reprezentujący Obserwatorium Bezpieczeństwa,

oraz

 • „Projekt Europejski SHIELD4CROW – rozwój technologii bezpieczeństwa z udziałem użytkowników końcowych” ‒ zaprezentuje prelegntka Nina Czyżewska reprezentująca Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego .

Czas i miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się:

 • dnia 24 kwietnia 2024 r. (2. dzień Targów),
 • godz. 10:30‒13:15,
 • miejsce: sala G3, hala G, Targi Kielce S.A.

Rejestracja i bilety

Wstęp na konferencję jest darmowy.

Szczegóły i rejestracja znajdują się na stronie: Targi Kielce Polsecure.

Organizatorzy i patron medialny

Organizatorami konferencji są Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Obserwatorium Bezpieczeństwa.

Patronem medialnym konferencję objęło czasopismo Ochrona i Bezpieczeństwo.

Plakat informujący o konferencji towarzyszącej Polsecure.