Obserwatorium Bezpieczeństwa uczestniczyło w opracowaniu raportu „Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040”.

Raport wykonała firma badawcza 4CF The Futures Literacy Company na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dotyczy on kluczowych aspektów rozwoju gospodarki wodorowej województwa do roku 2040. Raport zawiera nie tylko diagnozę stanu obecnej sytuacji, ale także wizję przyszłości przedstawioną w scenariuszach rozwoju gospodarki wodorowej na Pomorzu. Pomorze jest rejonem z dogodnymi uwarunkowaniami środowiskowymi i realizuje już przedsięwizęcia wodorowe, a dzięki skutecznej strategii może lepiej wykorzystać posiadane atuty.

Nasz udział w projekcie dotyczył spraw bezpieczeństwa przechowywania, dystrybucji i transportu wodoru oraz bezpieczeństwa instalacji wodorowych.

Raport można pobrać ze strony 4CF The Futures Literacy Company.

19 lutego 2024 r. ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa mjr Cezary Mecwaldowski został powołany przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr. Andrzeja Peckę na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

W Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach realizowane są różne formy szkolenia:

 • zawodowe dla podoficerów Służby Więziennej o specjalizacji ochronnej;
 • specjalistyczne;
 • kursy w ramach doskonalenia zawodowego;
 • kursy przygotowawcze (organizacja, nabór oraz nadzór nad realizacją).

W Ośrodku odbywają się też finałowe rozgrywki Spartakiady Służby Więziennej oraz Mistrzostwa Służby Więziennej w Koszykówce, Siatkówce i Pływaniu, a także Międzynarodowe Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka.

Ośrodek współpracuje również  z okolicznymi szkołami, szczególnie z klasami mundurowymi. W ramach tej współpracy wykładowcy Ośrodka przygotowują i prowadzą zajęcia dla uczniów.

*Zdjęcie pochodzi ze strony Służby Więziennej.

Z przyjemnością informujemy, że Obserwatorium Bezpieczeństwa objęło patronatem medialnym projekt FireInspire, czyli inspirujące rozmowy strażaków

Projekt ten realizowany jest w formie cyklicznych spotkań, w trakcie których wygłaszane są prelekcje oraz prowadzone rozmowy dotyczące działań straży pożarnej. Zaproszeni prelegenci dzielą się swoimi doświadczeniami i opowiadają, z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć, często w niecodziennych sytuacjach.

Najbliższy cykl FireInspire odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Myślenicach.

Tematem przewodnim cyklu będzie prelekcja Rok po trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Prelekcje wygłoszą: st. bryg. Sławomir Wojta, mł. bryg. Dariusz Ruchała, as. szt. w st. spocz. Mirosław Pulit.

Projekt skierowany jest do strażaków PSP, OSP, ratowników i pasjonatów ratownictwa.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w tym wydarzeniu mogą zapisać się na nie pod linkiem: bit.ly/fireinspire4

Realizację projektu można obserwować na facbookowej stronie wydarzenia: FireInspire.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

Plakat informacyjny wydarzenia FireInspire

Ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa Cezary Mecwaldowski uczestniczył w projekcie MIRAD (skrót od Multi-Ideological Radicalisation Assessment towards Disengagement) koordynowanym przez Conservatoire National des Arts et Métiers we Francji, realizowanym w Polsce przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW). W projekcie oprócz Polski udział brało 6 innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

MIRAD jest europejskim projektem finansowanym przez Komisję Europejską. Głównym celem tego projektu jest wspieranie współpracy między służbami więziennymi i kuratorskimi oraz organizacjami społecznymi w zakresie odizolowania i reintegracji zradykalizowanych więźniówW ramach projektu MIRAD funkcjonariusze służby więziennej mogli skorzystać ze szkolenia w zakresie identyfikacji, odizolowania i reintegracji zradykalizowanych więźniów. Projekt trwał do końca 2023 roku i miał na celu między innymi rozwój szkoleń skoncentrowanych na ideologicznym ekstermizmie. W celu zmaksymilizowania zasięgu zastosowano w projekcie podejście Train-the-Trainers.

W takim szkoleniu Train-the-Trainers wziął udział również nasz ekspert Cezary Mecwaldowski, według którego szkolenie zawierało wiele istotnych wiadomości z zakresu diagnozy ryzyka, etapu radykalizacji danego więźnia, jak również z zakresu przygotowania i zastosowania programów reintegracyjnych. Zdobytą w ramach tego szkolenia wiedzę przekazał polskim specjalistom. Na stronie PPBW można przeczytać rozmowę przeprowadzoną z naszym ekspertem.

Więcej informacji o projekcie MIRAD znajdziecie, Państwo, na stronie projektu.

⭑Zdjęcie pochodzi ze strony: https://ppbw.pl/pl/szkolenia-personelu-wieziennego/.

Ekspert Obserwatorium Bezpieczeństwa Sergiusz Parszowski został członkiem Komitetu Organizacyjnego Droniada Challenge 2024 (pełna lista na stronie: https://droniada.eu/komitet-organizacyjny/).

Ten konkurs technologiczny organizowany jest od roku 2014 w formule multidyscyplinarnych zawodów. Zawodom towarzyszą konferencje, warsztaty oraz pokazy dronowe. Droniada 2024 to wydarzenie, które skupi się na dronach jako latających robotach, teleinformatyce oraz systemach analizy informacji. Jak w poprzednich edycjach będzie propagować również przetwarzanie w chmurze, uczenie maszynowe wspomagane elementami sztucznej inteligencji oraz będzie kłaść nacisk na połączenie detekcji zmian z mechanizmem precyzyjnego zrzutu.

Uczestnicy Droniada Challenge będą mogli wybierać wśród trzech konkurencji w trybie automatycznym (cyfrowym) oraz jedną konkurencję specjalną w trybie manualnym (analogowym). Zespoły biorące udział w konkurencjach cyfrowych będą musiały przystąpić do konkurencji „Demo systemu”. Zespoły  konkurencji analogowej natomiast będą musiały przejść sprawdzian podstawowych umiejętności obsługi BSP. 

Udział w wydarzeniu mogą wziąć uczelnie, instytucje badawczo-rozwojowe, firmy z kręgu technologii przemysłu 4.0  oraz innowatorzy. 

Droniada Challenge 2024 odbędzie się w dniach 39 czerwca na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie. W ramach Droniady Challenge 2024 odbędzie się konferencja Droniada Tech by Politechnika Śląska w dniach 4–5 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie. Konferencję poprzedzi cykl czterech eksperckich debat, które będą poświęcone wybranym sektorom. Agenda konferencji dostępna jest na stronie: https://droniada.eu/droniada-tech-by-politechnika-slaska-agenda-konferencji/. 

Ponadto odbędzie się Wystawa Droniada Expo i Strefa GovTech, na której zaprezentowane zostaną drony, roboty, systemy zrobotyzowanego transportu.

Kongres CyberTrust 2023 był pierwszym tego typu wydarzeniem we Wrocławiu. Celem organizatorów było stworzenie platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi osobami zainteresowanymi cyberbezpieczeństwem. Od decydentów po stronie rządowej, przez osoby związane zawodowo z obszarami cyberbezpieczeństwa, po studentów, którzy dopiero wkraczają w ten świat. Kongres był podzielony na sześć, niezależnych ścieżek tematycznych:

  • Wyzwania sektorowe
  • Ekosystem dla cyberbezpieczeństwa
  • Cybesecurity Reinvented
  • Cyber Wojny
  • Ścieżka techniczna
  • Warsztaty w laboratoriach.

 W ich ramach odbywały się nie tylko wykłady, ale również dyskusje w ramach paneli eksperckich. Na koniec pierwszego dnia odbyła się gra decyzyjna Cyber Twierdza. Uczestnicy kongresu mieli okazję sprawdzić się w symulacji kilku ataków cybernetycznych. Nad jakością merytorczną dbały takie organizacje, jak: NASK, CDeX oraz Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Organizatorami wydarzenia była Politechnika Wrocławska Centrum Innowacji i Biznesu PWr oraz stowarzyszenie ISSA Polska.

Więcej informacji znajdziecie, Państwo, na stronie wydarzenia.