Zgłoszenie na praktyki studenckie

Formularz aplikacyjny

Dane osobowe:
Uczelnia:
Profil kandydata (zaprezentuj siebie):
Preferencje kandydata:
W jakim terminie najchętniej chciał(a)byś odbyć praktyki?
Możesz dołączyć dokumenty, np. CV, portfolio itp
Dozwolone formaty: jpg, png, pdf, tiff, doc, docx, max 3 MB